×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o aktualnych zasadach zapewnienia schronienia i tymczasowej opieki uchodźcom z Ukrainy.

W ślad za pismem Wojewody Opolskiego informuję, że obecnie trwają prace międzyresortowe nad ustawą, która ma uregulować i uprościć różnego rodzaju kwestie związane z wsparciem uchodźców.

Kwestie związane z przyjmowaniem osób przybywających do Polski z Ukrainy, zabezpieczeniem miejsc ich pobytu na terenie naszego kraju oraz udzieleniem pierwszej niezbędnej pomocy koordynowane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania należy kierować do utworzonego przez Wojewodę Opolskiego punktu recepcyjnego w Domu Studenta „Sokrates” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu, czynnego cała dobę. Umożliwi to tym osobom zapewnienie schronienia i tymczasowej opieki.

Aby uniknąć niepotrzebnego przemieszczania się tych osób, w ich imieniu z Punktem recepcyjnym telefonicznie kontaktować się będą pracownicy Urzędu Gminy.

Przed kontaktem z koordynatorem w tym punkcie pracownik Urzędu Gminy musi sprawdzić czy uchodźca posiada jeden z dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy:

a następnie zgłosić ile osób (z podziałem na kobiety, mężczyzn i dzieci) potrzebuje zakwaterowania oraz przekazać informację, że legitymują się jednym z ww. dokumentów.

Dopiero wtedy koordynator wskaże konkretne miejsce, gdzie osoby te mogą zostać umieszczone na dłuższy pobyt.

Więcej informacji odnoście  pomocy dla uchodźców znajdziecie Państwo na stronie: www.ua.gov.pl i www.pomagamukrainie.gov.pl

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta


Liczba wyświetleń podstrony: 1200