×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 21 lutego 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (161,98KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż y Pożarnej w Strzelcach Opolskich (zakup samochodu).
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf (172,76KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straż y Pożarnej w Strzelcach Opolskich (pokrycie kosztów szkolenia)
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich2.pdf (173,48KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (366,69KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy.pdf (237,94KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.pdf (728,64KB)
   
 15. Podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.pdf (229,04KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  PDFProjekt uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.pdf (1,19MB)
 17. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Jemielnica z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny za 2021 r.
  PDFSprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf (364,67KB)

 18. Interpelacje Radnych.

 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 20. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy.

   

 

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 804