×
Wyszukaj w serwisie

Pozostało już tylko nieco ponad 2 miesiące.

Tylko 849 (34%) właścicieli budynków zgłosiło w Urzędzie, czym ogrzewają swój dom. Na dopełnienie tego obowiązku pozostaje coraz mniej czasu.

Do tej pory obowiązku tego nie dopełniło 1592 właścicieli budynków na 2441 budynków w Gminie, a pozostało już tylko nieco ponad 2 miesiące na zgłoszenie nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie obowiązku grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara grzywny do 5 tys. zł. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nie dobrowolna baza. Wpisać się do niej powinni wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości w kraju.

Obowiązek wystartował 1 lipca 2021 r. Właściciele mają na jego wypełnienie 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2022 r. Zostały już więc tylko nieco ponad 2 miesiące.

Właściciele nieruchomości posiadający profil zaufany mogą zgłosić swoją nieruchomość do ewidencji poprzez stronę:

https://zoneapp-official.gunb.gov.pl/ a pozostali poprzez wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Gminy.

 

Wzory deklaracji:

  1. Deklaracja budynki i lokale mieszkalne PDFdeklaracja_budynki i lokale mieszkalne.pdf
  2. Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne PDFdeklaracja_budynki i lokale niemieszkalne.pdf


Ulotka CEEB.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 134