×
Wyszukaj w serwisie

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Jemielnica za 2021 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica

o przedstawieniu przez Wójta Gminy Jemielnica

Raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2021 r.
i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2021 r. Wójt Gminy Jemielnica przedłożył Radzie Gminy Jemielnica - Raport o stanie gminy za 2021 r., który obejmuje podsumowanie działalności Wójta za 2021 r., w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał RG.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji tzw. absolutoryjnej w dniu 13 czerwca 2022 r. na której Rada Gminy podejmować będzie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. Raport o stanie Gminy będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Jemielnica. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jemielnica wotum zaufania.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia, które będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, przesłać na adres Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47–133 Jemielnica, wrzucić do skrzynki pocztowej przed wejściem do Urzędu Gminy lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: . Decyduje data faktycznego wpływu wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy Jemielnica.

PDFRAPORT OSTANIE GMINY ZA 2021 R. 18 maja 2022 r.pdf (2,36MB)

DOCXZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.docx (16,81KB)

 

Norbert Jaskóła

Przewodniczący Rady Gminy Jemielnica


Liczba wyświetleń podstrony: 785