×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów (1).pdf (172,64KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.pdf (643,46KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy2.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy2.pdf (770,70KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa, w roku szkolnym 2022-2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa, w roku szkolnym 2022-2023.pdf (166,08KB)
   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (499,84KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.pdf (237,35KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (502,90KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (392,87KB)
   
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 784