×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 25 lipca 2022 r.
 5. Uhonorowanie Księdza Jana Czekańskiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie tytułem honorowym: „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 8. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 9. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej  opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf (176,68KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
  PDFProjekt uchwału w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (192,75KB)

   
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 815