×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Przedstawienie informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
 10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. (Uchwała Nr 281/2022 z dnia 6 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
  PDFUchwała 281 2022 Jemielnica-sig.pdf (287,02KB)
  Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (504,94KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (543,34KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (223,08KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji2.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji2.pdf (222,67KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwaływ sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.pdf (695,97KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (155,84KB)
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

 

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 762