×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 2490) i w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r., poz. 572) do wzięcia udziału w konsultacjach

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.

 

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r..pdf (274,96KB)
   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc (26,50KB)
   
 3. Zarządzanie Nr 347/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.
  PDFZarządzenie Nr 347.22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2022 r.pdf (220,04KB)

 

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 7, tel. (77) 46-23-513. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 347/22 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.” - konsultacje trwać będą od 17 października do 7 listopada 2022 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2022 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej:
 2. numer faksu: 77 46-23-510
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Jemielnica, dnia 17 października 2022 r. 


Zdjęcie do programu.jpeg


 


Liczba wyświetleń podstrony: 628