×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie WPF na lata 2022 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030.pdf (493,95KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (491,61KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jemielnica.pdf (368,38KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie WPF na lata 2023 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (674,07KB)

  Zapoznanie Radnych z Uchwałą Nr 572/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
  PDFUchwała 572 2022 Jemielnica-sig.pdf (370,57KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały budżetowej na 2023 r..pdf (3,48MB)

  Zapoznanie Radnych z Uchwałą Nr 570/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.
  PDFUchwała 570 2022 Jemielnica-sig.pdf (413,50KB)

  Zapoznanie Radnych z Uchwałą Nr 571/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
  PDFUchwała 571 2022 Jemielnica-sig.pdf (415,24KB)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 567