×
Wyszukaj w serwisie

Wójt Gminy Jemielnica ogłasza nabór na stanowisko: Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie

Wójt Gminy Jemielnica ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie.

Wymagania niezbędne:

 1. minimum średnie wykształcenie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 4. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:

 1. kreatywność;
 2. komunikatywność;
 3. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 4. umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć świetlicowych dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w wymiarze 5 godzin tygodniowo – umowa zlecenie;
 2. opracowanie planu zajęć oraz organizacja pracy w świetlicy;
 3. wykonywanie rozmaitych prac plastycznych;
 4. eksponowanie wykonanych prac na tablicach świetlicowych;
 5. pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych;
 6. podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci;
 7. organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych;
 8. współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi
  w zakresie dotyczącym sfery działania świetlicy;
 9. systematyczne otwieranie świetlicy i współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w świetlicy;
 11. zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach po przeprowadzonych zajęciach;
 12. przestrzeganie przepisów p. poż
 13. prowadzenie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy;
 14. inne czynności zlecone przez Wójta Gminy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie .

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.

Termin składania dokumentów:
27 grudnia 2022 r.


Liczba wyświetleń podstrony: 488