×
Wyszukaj w serwisie

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jemielnica
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadówpochodzących z działalności rolniczej”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, Gmina Jemielnica planuje wystąpić do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.   

Zainteresowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie wniosków „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do dnia 13.02.2023r. (wzór wniosku do pobrania – załącznik do niniejszego Ogłoszenia lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jemielnica, budynek nr 2 pokój nr 5), we wniosku należy podać szacunkową ilość odpadów.

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone, w przypadku wysłania Wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica.


PDFWniosek usuwanie folii.pdf (209,10KB)
DOCXWniosek usuwanie folii.docx (17,37KB)

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


folie.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 743