×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2023

REJESTR PETYCJI 2023 r.

.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

                 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana.


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta GminyLiczba wyświetleń podstrony: 175