×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o badaniach ankietowych realizowanych przez Urząd Statystyczny w Opolu w 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej przeprowadza corocznie na terenie całego kraju badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych. Badania te są badaniami reprezentacyjnymi, realizowanymi przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy kontaktują się z respondentami osobiście i telefonicznie, a wyniki tych badań są uogólnione na całą zbiorowość.

Ankieterzy realizują również notowania cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w wybranych punktach sprzedaży oraz notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych.

Na terenie województwa opolskiego za organizację i realizację badań ankietowych odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Opolu.

PDFbadania_ankietowe__2023.pdf (215,48KB)

badania_ankietowe__2023.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 583