×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 6 lutego 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 7. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (507,68KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (512,19KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.pdf (173,01KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Piotrówka
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Piotrówka.pdf (173,15KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Naprzód Jemielnica"
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ludowemu Klubowi Sportowemu Naprzód Jemielnica.pdf (174,01KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania zbudżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji wStrzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (176,03KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica.pdf (220,20KB)
   
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2025.
  PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU - PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2022 r. 2.pdf (199,27KB)
   
 16. Przyjęcie Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r.
  PDFSprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r..pdf (321,07KB)
   
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 549