×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do  gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;

2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.


UWAGA

W przypadku gospodarstw  utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego  profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:

 

  • podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących  czynności związane z utrzymywaniem drobiu
  • procedur  wprowadzania do gospodarstwa  drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu  i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli
  • procedur czyszczenia i dezynfekcji  pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
  • procedur zwalczania szkodników
  • procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu  drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

PDFROZPORZĄDZENIE WO NR 0510.P.13.2023 w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.pdf (2,01MB)
PDFULOTKA - zasady bioasekuracji HPAI.pdf (4,69MB)

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 535