×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK

Transmisja obrad XLIII Rady Gminy Jemielnica 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (511,26KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica maj.pdf (531,88KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica.pdf (221,18KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (224,38KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (360/6 Piotrówka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (485,92KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (760/2 Jemielnica)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Jemielnica.pdf (446,44KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf (175,61KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo
  Opolskie.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo Opolskie.pdf (173,88KB)
   
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r..
  PDFSprawozdanie z realizacji NGO 2022 Wójt.pdf (235,46KB)
   
 18. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
  PDFSprawozdanie-zasoby pomocy społecznej.pdf (1,91MB)
   
 19. Interpelacje Radnych.
 20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 217