×
Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - KONTROLA (SZAMB)

Wójt Gminy Jemielnica informuje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jemielnica w III i IV kwartale 2023 r. oraz I, i II kwartale 2024 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dane przedsiębiorców w tabeli poniżej).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

W celu usystematyzowania danych gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usprawnienia przeprowadzanych, w późniejszym terminie, kontroli prosimy mieszkańców o wypełnienie zamieszczonego poniżej druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego, lub zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Jemielnica do 31.07.2023r..

Przypominam, iż zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązkiem wynikającym z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Niezgłoszone instalacje traktowane będą jak zbiorniki bezodpływowe.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Jemielnica.

L.p.

Nazwa firmy

adres

Numer telefonu

1.

Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Spółka z o.o.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Mickiewicza 10

774613649

2.

WC SERWIS Polska Spółka z o.o.

41-808 Zabrze

ul. Szybowa 20e

32 2784531

3.

TOMEKO

Tomasz Obrusznik

44-172 Niekarnia
ul. Ponieszowicka 1

509103677

4.

ALFA PARTNER

Spółka  z o.o.

04-478 Warszawa ul. Bocheńskiego 29

576001656

5.

EKO-AS Wywóz Nieczystości Płynnych Przemysław Bajorek

47-100 Szymiszów

ul. Krzywa 9

607178553

6.

mToilet Spółka  z o.o.

03-226 Warszawa
ul. Toruńska 31

800 000 800

7.

Remondis Aqua Toszek Spółka z o.o.

44-180 Toszek

ul. Górnośląska 2

32 2334398

 

W razie pytań i wątpliwości, zapraszam do kontaktu: Karolina Wanat tel.: 77 462 35 07, e-mail: .

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1081