×
Wyszukaj w serwisie

Sprzedaż końcowa węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 i z 2023 r. poz. 877) Gmina Jemielnica ogłasza sprzedaż końcową węgla.

Sprzedaż końcowa odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać osoby spoza Gminy Jemielnica).

Do dokonania zakupu w ramach sprzedaży końcowej jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W ramach sprzedaży końcowej w Gminie Jemielnica do zakupu pozostało:

2,48 tony węgla orzech.

Cena: 1 900,00 zł brutto / 1 tona

Wniosek można złożyć elektronicznie (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Do wniosku złożonego przez osoby spoza Gminy Jemielnica, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego w skład, którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku.

Jemielnica, dnia 24.05.2023 r.

Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                                                 Marcin Wycisło

DOCXWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego - sprzedaż końcowa.docx (27,36KB)
PDFWniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego - sprzedaż końcowa.pdf (101,53KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 488