×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK

Transmisja obrad XLV Rady Gminy Jemielnica 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (573,18KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (524,83KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (499,29KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (499,29KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (178,13KB)
   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (170,83KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (177,02KB)
   
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 362