×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 6 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XLVI Sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XLVI Rady Gminy Jemielnica 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 6. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 7. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030.pdf (590,78KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (536,40KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (170,70KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (181,71KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (182,17KB)
   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani.pdf (175,94KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.pdf (424,70KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (249,61KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji ustaw.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw.pdf (369,21KB)
   
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

 

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 310