×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XLVII Sesji Rady Gminy 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (181,99KB)
   
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jemielnica.pdf (175,05KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny.pdf (174,51KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032.pdf (629,46KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 r.pdf (2,76MB)
  PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Dp-45-6.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (116,59KB)
  PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pb-45-8.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (126,54KB)
  PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Pw-45-8.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkow.pdf (114,45KB)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 187