Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

047. Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/03
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 4 sierpnia 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. rozruchu układu kanalizacji ściekowej i podczyszczalni ścieków.

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ) zarządzam , co następuje :

 

 

 

 

§ 1

 


Powołuję Zespół w składzie:
1. Andrzej Jarzembowski - Szef Zespołu
2. Marian Waloszyński - Specjalista ds. technologii
3. Joachim Gasz - Elektryk
4. Bernard Hajduk - Urząd Gminy Jemielnica
5. Jerzy Cieślik  - Sołtys wsi Centawa
6. Walter Derner  - Sołtys wsi Jemielnica

 

 

 

 

§ 2

 


Zadaniem Zespołu jest rozruch techniczny i technologiczny, sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych urządzeń i sieci kanalizacyjnej oraz przygotowanie
do eksploatacji nowo wybudowanego układu kanalizacji ściekowej i podczyszczalni ścieków w gminie Jemielnica.

 

 

 

 

§ 3

 


W terminie do 20.08.2003 r. Szef Zespołu przedłoży w formie pisemnej Wójtowi Gminy Jemielnica raport z przebiegu czynności rozruchowych oraz wytyczne eksploatacyjne i instrukcje dla sieci kanalizacyjnej , pompowni i podczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DOCZarządzenie Nr 47.doc (44,00KB)