×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XLVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XLVIII Sesji Rady Gminy 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2023r.pdf (843,15KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.pdf (695,88KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przynania nieodpłatnej pomocy w zakresie dozywiania.pdf (174,59KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.pdf (174,81KB)
   
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.

 

 

NowaStopkaSesja.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 204