×
Wyszukaj w serwisie

Utrudnienia w przyjmowaniu i składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Działając na prośbę Centralnego Ośrodka Informatyki (resort cyfryzacji) uprzejmie informuję o planowanym na dzień 28 grudnia br.:

  1. na godz. 1200 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników;
  2. na godz. 900 wyłączeniu usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego).

Powyższe utrudnienia wynikają z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty:

  1. złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 24 ust. 2a pkt 1 oraz art. 54 pkt 6 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941),
  2. złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionego przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL oraz podpisania wniosku o dowód osobisty przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i ust. 3a-3f oraz art. 28 pkt 11 i 11a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
  3. złożenia podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta


Liczba wyświetleń podstrony: 230