×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT - Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do przerw w dostawie wody do domu.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:
•    sprawdź szczelność okien i drzwi, wymień uszkodzone elementy, tak by mroźne powietrze nie przenikało do środka;
•    w nieogrzewanych pomieszczeniach owiń zestaw wodomierzowy materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami lub specjalistyczną izolacją, którą można kupić w sklepach budowlanych np. wełną mineralną lub matą izolacyjną. Pamiętaj, aby nie zakryć okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania wodomierza;
•    zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.
•    uruchom źródło ciepła

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience:
•    sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
•    uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę;
•    odpowiednio zaizoluj pokrywę oraz znajdujące się we wnętrzu studzienki urządzenie pomiarowe według opisanego wyżej sposobu.

Przed mrozem należy zabezpieczyć również instalację sezonową, np. ogrodową.

Odwodnij instalację i zamknij dopływ wody. W przeciwnym razie woda w przewodach może zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się z kosztownymi naprawami.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 338