×
Wyszukaj w serwisie

Ptasia grypa

W związku z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich o stwierdzeniu na terenie gminy Zdzieszowice grypy ptaków i uznaniem terenu obejmującego obszar powiatu krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego za obszar objęty zakażeniem (Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr  0510/P/1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego) przypominamy o obowiązkach wynikających z tego faktu dla posiadaczy ptaków. Do nich należy:

 1. utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków musi następować w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich wszelkich stwierdzonych przypadków padnięć dzikiego ptactwa;
 3. zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie mylić z rejestracją drobiu w ARiMR, która dotyczy stad powyżej 350 szt.

Pisemne zgłoszenia należy wysłać pocztą/pocztą elektroniczną/złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie (e-mail: ) na druku stanowiącym załacznik do niniejszej informacji, dostępnym także stronie internetowej http://strzelce.home.pl/bip/.

 1. Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr  0510/P/1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.
  PDFROZP WO NR 0510.P.1.2024 w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.pdf (190,78KB)
   
 2. Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywania drobiu i innych ptaków.
  DOCXZgłoszenie do PLW utrzymywania drobiu i innych ptaków.docx (17,04KB)
  PDFZgłoszenie do PLW utrzymywania drobiu i innych ptaków.pdf (137,08KB)
   
 3. Informacja dla hodowców drobiu.
  PDFInformacja dla hodowców drobiu.pdf (134,77KB)
   
 4. Zasady bioasekuracji HPAI. Ulotka
  PDFZasady bioasekuracji HPAI. Ulotka.pdf (4,69MB)

Liczba wyświetleń podstrony: 260