×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2024

REJESTR PETYCJI 2024 r.


PDFKlauzula informacyjna - PETYCJE.pdf (133,66KB)


Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji
Treść petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję Przekazanie według właściwości Przewidywany termin rozpatrzenia petycji Sposób rozpatrzenia Opinię zasięgane
w sprawie petycji
1. 11-01-2024

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych.


PDFTreść petycji - OR.152.1.2024.pdf (1,35MB)

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ OR.152.1.2024 Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 R.-SIG.PDF (464,07KB)  
2. 15-01-2024

Zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących w sprawie zmiany systemu zarządzania Rzeczypospolitą Polską


PDFTreść petycji - OR.152.2.2024.pdf (2,83MB)

Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 15 stycznia 2024 r.pdf (5,07MB)

PDFUchwała Nr XLIX_350_24 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (440,09KB)
 
 
3. 05-03-2024 Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy.

PDFTreść petycji - OR.152.3.2024.pdf (928,97KB)

Szulc-Efekt Sp. z o.o. Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
4. 04-04-2024
Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji gminy dedykowanych, nowoczesnych form promocji gminy.

 

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję OR.152.4.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.-sig.pdf (378,16KB)  
5. 06-05-2024 Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy i podjęcie działań w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 50 000 zł.

PDFTreść petycji - OR.152.5.2024.pdf (1,65MB)

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków
Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję OR.152.5.2024 z dnia 6 maja 2024 r.-sig.pdf (382,22KB)  
6. 06-06-2024

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych  przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z trendami panującymi w tej mierze na terenie samorządów UE. 


PDFTreść petycji - OR.152.6.2024.pdf (1,90MB)

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Wójt Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję OR.152.6.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.-sig.pdf (378,24KB)  

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana.

 


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta GminyLiczba wyświetleń podstrony: 850