×
Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica (budynek nr 2, pokój nr 5) został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w miejscowościach: BARUT, CENTAWA, GĄSIOROWICE, JEMIELNICA, ŁAZISKA, PIOTRÓWKA, WIERCHLESIE. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu będzie wyłożony przez okres 60 dni tj. do dnia 19 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do dnia 18 lutego 2024 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zaleca się, aby wszelkie zastrzeżenia w pierwszej kolejności składać telefonicznie u Pana Tomasza Lisowskiego pod nr 602 116 948. W przypadku braku uzgodnień telefonicznych wnioski należy składać na piśmieWzór formularza wniosku jest dostępny do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu wyłożeniu projektu oraz na stronie internetowej: www.jemielnica.pl

MARCIN WYCISŁO
           WÓJT GMINY JEMIELNICA


PDFZałącznik do ogłoszenia.pdf (94,03KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 181