×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że L Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 4 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XLIX Sesji Rady Gminy 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy z dnia 12 lutego 2024 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2032.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032.pdf (548,37KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2024 r.pdf (702,38KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf (174,69KB)
   
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2024 r.pdf (175,67KB)
   
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.pdf (493,76KB)
   
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy.

 


NowaStopkaSesja.jpeg


 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 156