×
Wyszukaj w serwisie

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Uprzejmie informujmy, że Postanowieniem Nr 424/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. powołane zostały składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Jemielnicy.

Pierwsze posiedzenia komisji odbędą się jutro 19 marca 2024 r. o godzinie 17:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 do Nr 4, a o godzinie 18:00 dla Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 5 do Nr 9.

Miejscem spotkania członków komisji będzie Urząd Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67, budynek Nr 2, sala posiedzeń.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

 1. wybierze ze swego składu przewodniczącego komisji,
 2. wybierze zastępcę przewodniczącego komisji;
 3. omówi zadania i ustali tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
 4. ustali sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach;
 5. ustali działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

 

 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,09MB)

   
 2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf (221,02KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 383