×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że LI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK LI Sesji Rady Gminy 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2024 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2032
  PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2032.pdf (546,42KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji.  
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji.pdf (174,82KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2024 r.pdf (690,56KB)
   
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.pdf (176,85KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jemielnica.pdf (220,44KB)
   
 14. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy za 2023 r.
 15. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy.

 


NowaStopkaSesja.jpeg


 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 114