×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 9 lutego (czwartek) o godz. 15:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek XIV Sesji Rady Gminy

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  DOCPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA DZIAŁEK W JEMIELNICY.doc (29,50KB)
  PDFZAŁĄCZNIK JEMIELNICA 1.pdf (200,66KB)
  PDFZAŁĄCZNIK JEMIELNICA 2.pdf (194,26KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  DOCPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NABYCIA DZIAŁKI W WIERCHLESIU.doc (29,00KB)
  PDFZAŁĄCZNIK WIERCHLESIE.pdf (276,13KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica
  DOCPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE GÓRNYCH STAWEK OPŁAT ZA USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW.doc (31,00KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Jemielnicy.
  DOCPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA WÓJTA.doc (32,00KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015
  DOCPROJEKT UCHWAŁY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW.doc (28,00KB)
  DOCGminny Program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015.doc (15,34MB)
 14. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2012 r.
  DOCPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU.doc (92,50KB)
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy. 

Liczba wyświetleń podstrony: 1219