×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK II Sesji Rady GminyOtwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2024 r.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (158,61KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (159,52KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (163,37KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf (164,69KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (157,83KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (159,60KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Oświaty Kultury Zdrowia i Pomocy Społeczn.pdf (162,36KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf (160,67KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.pdf (156,63KB)
   
 15. Przyjęcie ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Jemielnica.
 16. Przyjęcie sprawozdanie Wójta Gminy Jemielnica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 17. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

 


NowaStopkaSesja.jpeg


 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 116