×
Wyszukaj w serwisie

Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich

Obecna kadencja sołtysów i rad sołeckich dobiega końca. Skończy się 7 lipca br. i do tego czasu we wszystkich sołectwach muszą odbyć się zebranie wiejskie, na których wybrani zostaną sołtysi i rady sołeckiej na nową kadencję 2024 – 2029. Zgodnie ze statutami sołectw, kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa tyle, ile kadencja wójta i rady gminy rady gminy. Zarządzeniem Nr 2/24 z dnia 21 maja 2024 r.  (PDFZarządzenie Nr 2.24 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 21 maja 2024 r.pdf (348,95KB)) Wójt zarządził wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024-2029 we wszystkich sołectwach Gminy Jemielnica, określił miejsca, terminy i godziny zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach. Jako pierwsze zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej w Łaziskach - 3 czerwca 2024 r. Harmonogram wszystkich zebrań stanowi załącznik do wspomnianego wyżej zarządzenia Wójta.

Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej będzie można zgłosić na zebraniu wiejskim.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach sołtysów oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobie fizycznej, która w dniu wyborów stale zamieszkuje na obszarze sołectwa i posiada czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy.


Terminy.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 270