×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy

 


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK III Sesji Rady Gminy 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy z dnia 13 maja 2024 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2023 r.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2023 r.
 1. Udzielenie Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2023 r.
  PDFProjekt uchwału w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2022 r.pdf (413,82KB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf (169,52KB)

   
 3. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027.
  PDFProjekt uchwały sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2024-2027.pdf (248,88KB)

   
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy

 

 


NowaStopkaSesja.jpeg


 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 88