×
Wyszukaj w serwisie

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, natomiast od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek sprawdzenia rejestru PESEL. Jeśli na przykład udzielą one pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności.

Pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający numer PESEL składa osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wypełniony wniosek  „Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL”.W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym organie gminy opiekun prawny albo kurator.

Zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL można dokonać także za pomocą aplikacji mObywatel. To proste i bezpieczne rozwiązanie pozwala skutecznie chronić się przed wyłudzeniami i kradzieżami tożsamości np. wzięcie kredytu na nasze dane. W razie potrzeby można sprawnie cofnąć zastrzeżenie, następnie zastrzec swój PESEL ponownie.


PDFWNIOSEK O ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA PESEL.pdf (548,21KB)
DOCXWZÓR PEŁNOMOCNICTWA.docx (15,08KB)
DOCX43. Klauzula informacyjna - ZASTRZEŻENIE I COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA W REJESTRZE PESEL.docx (25,71KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 71