×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA - Zatrudnienie ANIMATORA SPORTU w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012

INFORMACJA

 

Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy

zatrudni ANIMATORA SPORTU

w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012

w okresie od 1 marca do 31 listopada 2012r.

 

PROJEKT  „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" realizowany jest w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci" Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt wspiera program inwestycyjny „Moje Boisko ORLIK 2012"

 

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

- inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla:
- dzieci i młodzieży,
- osób dorosłych i seniorów,
- osób niepełnosprawnych ,
- rodzin.

- współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
- współpraca z organizacjami  pozarządowymi  i  klubami sportowymi,
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu,
- organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

Przebieg zajęć realizowanych w ramach środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki musi być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Zajęć. Ostateczny szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie, ustala gospodarz obiektu tj. jednostka samorządu terytorialnego lub wyznaczona jednostka zarządzająca obiektem.

ADRESATAMI PROJEKTU  są instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronach www.szs.plw zakładce PROGRAMY: Projekt „Animator-Moje Boisko-ORLIK 2012” w 2012 roku.

 

Termin zgłoszeń: 14.02.2012r. do godz. 12.00

 

Miejsce zgłoszenia kandydata:

  1. Publiczne Gimnazjum w Jemielnica

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2a

Tel. 77 463 91 55

 

  1. Urząd Gminy Jemielnica

47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

TEL. 77 46 23 500 lub 77 46 23 518 

PDFOgłoszenie - Animator.pdf (181,15KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1867